Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Slovenským colníkom v boji proti podvodom pomáha Európska únia aj KIA

BRATISLAVA/BELÁ – 21. 10. 2016: V Belej v Žilinskom okrese sa v dňoch 6. – 10. júna 2016 a v druhom cykle v dňoch 17. - 21. októbra 2016 uskutočnilo medzinárodné školenie colníkov zamerané na odhaľovanie nezákonných postupov v boji proti podvodom a pašovaniu a falšovaniu tabaku a tabakových výrobkov. Slovenských colníkov  školili  zástupcovia colných správ Česka, Maďarska, Nemecka, Španielska, zástupcovia tabakových spoločností, psychológovia a špecialisti zo slovenského závodu KIA. Školenie je podporené  z finančného programu Európskej Únie Hercule III (2014-2020), pod záštitou Európskeho úradu boja proti podvodom OLAF.

Belá v Žilinskom okrese sa na päť dní v prvom cykle od 6. do 10. júna 2016 a v druhom cykle od 17. do 21. októbra 2016 stala strediskom výcviku slovenských  colníkov. Pod záštitou Európskeho úradu boja proti podvodom OLAF svoje skúsenosti v boji proti podvodom a pašovaniu a falšovaniu tabaku a tabakových výrobkov odovzdávali špecialisti z českej, maďarskej, nemeckej a španielskej colnej správy. K identifikácii podvodov s tabakom výrazne prispeli aj zástupcovia tabakových spoločností zastúpených na Slovensku Philip Morris International  a Imperial Tobacco. Teóriu s praxou následne colníkom prepojili experti  v KIA Motors Slovakia, kde si colníci mohli prezrieť výrobu áut a identifikovať možné priestory vozidiel ako potenciálne úkryty pri nezákonnom dovoze tovaru. Demontovať a zmontovať vozidlá a odhaľovať rôzne dutiny ako skrýše vo vozidlách im KIA umožnila vo vlastnom špecializovanom vzdelávacom stredisku. Ďalšie praktické lekcie pri odhaľovaní páchateľov nezákonnej činnosti a zvládanie stresových situácií pri nich získali colníci pri psychologickom tréningu pod vedením renomovaných špecialistov z oblasti forenznej psychológie z Akadémie policajného zboru SR.

Cieľom týchto školení je medzinárodná výmena skúseností, získavanie a rozvíjanie zručností colníkov pri odhaľovaní nezákonnej činnosti so zameraním na prepojenie teórie s praxou vo výkone služby colníkov pôsobiacich najmä na hraniciach a v kontrolných mobilných skupinách v colnom vnútrozemí.

Školenie zamerané na zvyšovanie efektívnosti colných kontrol v boji proti podvodom a odhaľovaní nezákonných postupov v oblasti pašovania a falšovania tabakových výrobkov na vonkajšej hranici v colnom vnútrozemí s využitím dostupných technických a komunikačných prostriedkov sa zúčastnilo celkom 60 colníkov zo všetkých colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 221 kB; nové okno]

(24. 10. 2016)

Archív noviniek