Preskočiť na hlavný obsah

Opakované kontroly pokladní majú význam

BRATISLAVA – 18.10.2021: Kontrolóri finančnej správy v septembri tohto roka preverili 778 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zistili v 140 prípadoch. V niektorých prípadoch sa podnikatelia nepoučili. Finančná správa totiž vykonala aj opakované kontroly v 22 prípadoch. Vo vyše polovici prípadov zistili kontrolóri opätovné porušenie zákona.

V septembri tohto roka finančná správa vykonala kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o ERP u 778 podnikateľských subjektov, z toho u 497 formou online monitorovania na mieste a 281 kontrolných nákupov. Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 140 prípadoch, čo predstavuje 50 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 18 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 108 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 21 870 eur.

Zároveň sa v septembri ukázalo, že význam majú aj opakované kontroly. Zamerané boli na podnikateľov, u ktorých bolo zistené neevidovanie tržby v predchádzajúcom mesiaci. Kontrolóri finančnej správy vykonali 22 takýchto kontrol, z toho až v 12 prípadoch zistili opätovné porušenie zákona.

Celkovo však majú kontroly pozitívny vplyv na správanie sa podnikateľských subjektov. Podnikateľom, ktorých navštívili kontrolóri finančnej správy, stúpli tržby za dva týždne po kontrole oproti rovnakému obdobiu pred kontrolou o 10 % a počet vydaných dokladov sa zvýšil o 22 %.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 10. 2021)

Archív noviniek