Preskočiť na hlavný obsah

Náš OpenData portál už spĺňa európske štandardy

BRATISLAVA – 14.09.2023: OpenData portál finančnej správy (FS) už spĺňa kritériá na poskytovanie otvorených údajov v európskej kvalite. Finančná správa totiž implementovala štandard DCAT (Data Catalog Vocabulary) vo verzii DCAT-AP-SK 2.0 do katalógu datasetov. Okrem toho na základe podnetov od verejnosti pridala ďalšie informačné zoznamy do API rozhrania. Takýmto spôsobom prostredníctvom široko používaného openAPI poskytuje napr. aj informácie o pridelenom indexe daňovej spoľahlivosti. 

Finančná správa pokračuje vo vylepšovaní svojho portálu otvorených dát. Po novom zaviedla  štandard

DCAT (Data Catalog Vocabulary) vo verzii DCAT-AP-SK 2.0 do katalógu datasetov, čím splnila európske štandardy na poskytovanie dát. Týmto krokom finančná správa vytvorila lokálny katalóg datasetov, ktorý je možné stiahnuť vo formátoch RDF, JSON a CSV. Na základe tohto katalógu je vo väčšej miere prístupný automatizovaný jednotný zber jednotlivých údajov s ich metaúdajmi. 

Obľúbenou službou užívateľov je API rozhranie, cez ktoré sú dostupné okrem štandardných datasetov aj informačné zoznamy. Tie finančná správa zverejňuje vo forme dynamických zoznamov na portáli finančnej správy. Cez API rozhranie je denne vybavených viac ako 100.000 dopytov, celkovo od spustenia OpenData portálu bolo vybavených takmer 36 miliónov požiadaviek. 

Od spustenia portálu finančná správa venuje náležitú pozornosť aj podnetom od odbornej a laickej verejnosti. Na základe dostupných štatistík finančná správa pridáva aj ďalšie informačné zoznamy poskytované prostredníctvom API rozhrania. Najnovšie pribudol:

  • Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu
  • Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods. 8 zákona 563/2009 Z. z.
  • Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov
  • Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby
  • Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti

Okrem dostupnosti zoznamu cez API rozhranie, určené hlavne pre programátorov a webových architektov, finančná správa rozšírila aj zoznam datasetov o základné štatistiky týkajúce sa indexu daňovej spoľahlivosti. Na stiahnutie sú dostupné údaje o počtoch hodnotených daňových subjektov podľa prideleného indexu, rozdelenia na fyzické alebo právnické osoby, ako aj podľa príslušnosti k daňovému úradu.

OpenData portál finančná správa spustila v novembri 2021 a odvtedy ho navštívilo už viac ako 59.000 návštevníkov a prostredníctvom API rozhrania vybavil takmer 36 miliónov požiadaviek. V súčasnosti portál celkovo ponúka 257 datasetov. Medzi najsledovanejšie datasety patria štatistiky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, porovnanie bežných a kapitálových výdavkov s rozpočtom za roky 2015-2022, či úspora elektrickej energie v budovách finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 150 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 651 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 09. 2023)

Archív noviniek