Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Operácia Pangea V - Internetový predaj liekov

V dňoch 25.9. – 2.10. 2012 sa uskutočnila medzinárodná operácia PANGEA V, ktorá pozostávala z koordinovanej spolupráce colných a policajných orgánov v súčinnosti so zdravotníckymi regulačnými agentúrami a poskytovateľmi finančných služieb v rámci internetového predaja a kreditných kariet.

Cieľom operácie bolo zabezpečiť a dosiahnuť narušenie troch základných prvkov potrebných pre realizáciu nelegálneho obchodu s liekmi. Medzi kontrolované oblasti patrili internetové servery, elektronické platobné systémy a zásielkové služby. Operáciu zameranú na nelegálny internetový predaj liekov organizovala Svetová colná organizácia v spolupráci s Medzinárodnou políciou – Interpol. 

Na operácii Pangea V sa zúčastnilo 100 krajín a 193 agentúr a v jej priebehu bolo zmonitorovaných 19 462 webových stránok, pričom 18 041 webových stránok je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania, alebo boli zrušené. V poštovej preprave bolo spolu skontrolovaných 133 278 balíkov a 6 740 z nich bolo zhabaných, pretože obsahovali nelegálne alebo falšované lieky. Spolu bolo zhabaných viac ako 3,7 milióna kusov liekov v rôznej forme (tabletky, ampulky, fľaštičky a pod.) pôvodom zo 71 krajín, v celkovej hodnote za viac ako 10,5 mil. USD. Najčastejším dôvodom zadržania liekov alebo zatknutia osôb bol predaj bez licencie, prevádzkovanie laboratórií na výrobu falošných liekov, prevádzka web stránok, ktoré predávajú nelegálne lieky. Počas operácie boli zadržané, odhalené alebo zhabané rôzne druhy liekov: lieky na ukončenie tehotenstva, antikoncepčné preparáty, lieky proti bolesti, antibiotiká, hormóny, preparáty pre liečbu kardiovaskulárnych chorôb a podporu potencie, astmy, artritídy, rakoviny, ochorení prostaty, ako aj psychických porúch, ale aj výživové doplnky, steroidy, prípravky proti vypadávaniu vlasov a pod.

V Slovenskej republike colníci vykonávali zvýšený colný dohľad nad doručovanými zásielkami prostredníctvom poštovej prepravy v rámci neobchodného dovozu tovaru z tretích krajín. Počas operácie bolo skontrolovaných viac ako 450 balíkov na poštách s medzinárodnými zásielkami a na medzinárodných letiskách v Bratislave a Košiciach.

Do operácie boli v Slovenskej republike okrem colníkov zapojené aj policajné orgány, ktoré majú kompetencie v oblasti internetovej kriminality a odhaľovaní nebezpečných web stránok ponúkajúcich falošné alebo nebezpečné lieky a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL), ktorý ako zodpovedný orgán dozoru vydáva stanoviská v oblasti registrácie liekov na území Slovenskej republiky.

Počas operácie bola colníkmi na bratislavskom letisku zadržaná zásielka, ktorá obsahovala biely prášok, bez akéhokoľvek označenia. Vzorka odobratá colníkmi je momentálne v laboratóriu a prípad je v štádiu vyšetrovania.

Finančná správa SR počas operácie nadviazala spoluprácu s inými krajinami, ktoré avizovali dovoz nelegálnych liekov na ich územie, pričom krajinou pôvodu takýchto liekov bola Slovenská republika alebo slovenský prevádzkovateľ internetovej stránky. Všetky tieto prípady sú predmetom ďalšej medzinárodnej spolupráce a vyšetrovania.

V kontexte operácie Pangea V je potrebné zdôrazniť, že nebezpečenstvo užívania liekov bez riadneho lekárskeho predpisu získaného z neregistrovaných internetových stránok môže predstavovať pre používateľov vážne zdravotné riziká, ktorých následkom môže byť až smrť. Neexistuje totiž záruka, že takto zakúpené lieky budú pravé a bezpečné.

Nemenej vážnym problémom, sú aj zistenia v oblasti podvodov spojených so zneužitím platobných kreditných kariet. Ak chcete minimalizovať riziko, že sa stanete obeťou podvodu s platobnou kartou pri on–line nákupoch medicínskych výrobkov odporúčame, nakupovať lieky na internete len z registrovaných on-line lekární. Informáciu o registrovaných online lekárňach nájdete na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj). 

Finančná správa SR je partnerom kampane internetového portálu www.falosnelieky.sk, ktorá má za úlohu poukázať na nebezpečenstvo nákupu lacných liekov prostredníctvom internetových stránok z tretích krajín. Stránku dávame do pozornosti verejnosti ako pomôcku pri nákupe liekov prostredníctvom internetu, ale aj ako varovanie pred nežiaducimi účinkami liekov zaobstaraných na neregistrovaných internetových stránkach.

Základné zásady nákupu liekov cez internet:

 • Lieky na predpis možno predávať len v kamenných predajniach.
 • Cez internet môžu predávať len certifikované lekárne či výdajne zdravotníckych pomôcok prostredníctvom držiteľov povolenia na lekárenskú starostlivosť, a to len registrované voľno predajné lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky. Na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL) je sprístupnený Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj.
 • Na stránke on-line lekárne (e-shopu) sa musia okrem iného nachádzať aj tieto informácie:
  • prehľad liekov,
  • ceny liekov,
  • náklady spojené s internetovým predajom (napr. poštovné, balné),
  • lehota viazanosti ponuky predávajúceho,
  • názov alebo obchodné meno a sídlo predávajúceho, právna forma, identifikačné číslo,
  • meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu štatutárnych orgánov.
 • Každý e-shop, a to nielen ten, ktorý sa venuje predaju liekov a zdravotníckych pomôcok, musí obsahovať podmienky nákupu a reklamácie a musí umožniť vrátenie liekov alebo zdravotníckych pomôcok po ich reklamácii spôsobom, ktorý nespôsobí objednávateľovi náklady.

(11. 10. 2012)

Archív tlačových správ