Preskočiť na hlavný obsah

Ospravedlňujeme sa za výpadok PFS

BRATISLAVA – 25.01.2022: Finančná správa od pondelka eviduje krátkodobé výpadky portálu finančnej správy, na ktorého odstránení pracuje s výrobcom systému. Klientom sa ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, situáciu dôkladne analyzuje a rieši tak, aby sa problém už nezopakoval.

Finančná správa zaznamenala počas pondelka a utorka výpadky portálu finančnej správy, pričom identifikovala, že spolu nesúviseli a nejde ani o žiadny hackerský útok. Intenzívne vzniknuté problémy rieši s výrobcom systému a pracuje na jeho včasnom odstránení.

Finančná správa sa klientom ospravedlňuje za vzniknutú situáciu, a to aj vzhľadom na plnenie niektorých januárových daňových povinností (napr. v prípade DPH). V tejto súvislosti daňové subjekty ubezpečujeme, že sa nemusia obávať postihov, alebo komplikácií za možné nesplnenie si povinností, ktoré nevznikli na ich strane.

Na základe legislatívy platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty (napr. v prípade daňového priznania a výkazov DPH k 25.1.2022), lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane. V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či bolo podanie správne doručené, odporúčame klientom, aby sa obrátili na svojho správcu dane.

Finančná správa intenzívne hľadá riešenie, aby sa podobné problémy neopakovali a vzniknutý výpadok bol v čo najkratšom čase odstránený.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 01. 2022)

Archív noviniek