Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Budeme pre vás otvorení dlhšie

BRATISLAVA – 25.06.2018: Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Vzhľadom na to, že počas posledných júnových dní sú pre podávanie odložených daňových priznaní vyťaženejšie daňové úrady, rovnako ako Call centrum finančnej správy, predĺži finančná správa úradné hodiny. Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov zostáva už len pár dní. Pozor by si mali dať najmä fyzické osoby podnikatelia.  

Počas posledných júnových dní budú posilnené úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšie možnosti na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017. Táto povinnosť sa týka približne 170 000 daňovníkov, ktorí požiadali o odloženie podania daňového priznania na koniec júna. 

 

Tabuľka 1: Prehľad počtu oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa jednotlivých mesiacov – do hraničného termínu na podanie DP:

do 30.4.

do 31.5.

do 2.7.

do 1.10.

DPFO

1891

1550

75 947

19 260

DPPO

2085

1382

97 370

918

Celkom

3 976

2 932

173 317

20 178

 

Daňové úrady budú posilnené počas posledných troch pracovných dní, počas ktorých je možné podať na jún odložené daňové priznanie k dani z príjmov. Daňové úrady tak budú otvorené pre verejnosť aj vo štvrtok, ktorý je inak nestránkovým dňom, v piatok a v pondelok budú úradné hodiny predĺžené. Call centrum finančnej správy bude dostupné počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých je možné podať odložené DP, až do polnoci. Navyše bude k dispozícii aj cez víkend (30.06. - 01.07.). Cez víkend budú pracovníci Call centra finančnej správy vybavovať tie dopyty, ktoré prídu písomne, prostredníctvom mailovej komunikácie. Call centrum finančnej správy je posilnené aj dnes (25.6.) – pre termín na splnenie si pravidelných mesačných povinností k DPH (daňové priznanie, kontrolné výkazy a pod.).

 

 

Tabuľka 2: Prehľad posilnených úradných hodín

Daňové úrady

Call centrum   finančnej správy

Pondelok   25.06

08.00 – 16.00

08.00 – 24.00 pre voľbu TP   a DPH

08.00 – 19.00 pre ostatné voľby

Štvrtok   28.06.

08.00 – 17.00

08.00 – 24.00 pre voľbu TP

08.00 – 19.00 pre ostatné voľby

Piatok 29.06.

08.00 – 18.00

08.00 – 24.00

Sobota 30.06.

zatvorené

10.00 – 20.00 (iba mailová TP)

Nedeľa 01.07

zatvorené

10.00 – 20.00 (iba mailová TP)

Pondelok 02.07.

08.00 – 17.00

08.00 – 24.00

  

Vysvetlivky: TP – voľba č. 1 - Informácie o technickej podpore pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy

 

Vďaka predĺženým úradným hodinám budú mať daňové subjekty viac času na samotné podanie daňového priznania, rovnako ako širší priestor na získanie dopytovaných informácií priamo z Call centra finančnej správy.

 

Finančná správa zároveň opätovne upozorňuje, že fyzické osoby podnikatelia, ktoré požiadali o odloženie termínu na podanie daňového priznania, alebo tie, ktoré zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca, si musia dať pozor na júnové termíny. Platí, že posledný termín na podanie odloženého DP k dani z príjmov FO, rovnako ako prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018, je potrebné podať do konca júna. Pre víkend však termín posledného dňa na podanie odloženého DP a prehľadu zo závislej činnosti pripadne až na 2.júl 2018. Ak teda chce fyzická osoba podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.

Podrobnejšie informácie na tému FO podnikatelia a elektronická komunikácia nájdete na portáli FS. [nové okno]

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 240 kB; nové okno]

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(25. 06. 2018)

Archív noviniek