Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Dokončenie rekonštrukcie slovenskej strany cestného hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou

Vyšné Nemecké – 26. 10. 2015: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ukončilo rekonštrukciu cestného hraničného priechodu Vyšné Nemecké na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej slovenskej strany hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod za účasti zástupcov slovenskej aj ukrajinskej strany sa uskutočnilo dnes 26. októbra 2015 o 13:00 hod.

Slovenská strana hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod bola zrekonštruovaná v rámci spoločného slovensko – ukrajinského projektu „Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici“, ktorý je implementovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 – 2013 a spolufinacovaný Európskou úniou.

Dokončená modernizácia a rekonštrukcia hraničného priechodu prispeje k zvýšeniu komfortu vybavenia cestujúcich, zníženiu čakacích dôb v osobnej doprave a zvýšeniu bezpečnosti na hraničnom priechode. Zároveň pre chodcov a cyklistov vytvára podmienky, aby cestný hraničný priechod mohol byť bez problémov využívaný aj týmito cestujúcimi.

Rekonštrukčné práce na hraničnom priechode prebiehali 5 mesiacov a to od začiatku apríla 2015 do septembra 2015, pričom hraničný priechod bol počas rekonštrukcie v prevádzke. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 1 779 788,80 eur, pričom 90 % nákladov (1 601 809,92 eur) je financovaných z prostriedkov EÚ a 10 % nákladov(177 978,88 eur) je financovaných zo štátneho rozpočtu.

V rámci rekonštrukcie sa na hraničnom priechode podarilo:

  • zvýšiť počet jazdných pruhov pre osobnú dopravu z 3 na 4 na vstupe do SR,
  • zvýšiť počet jazdných pruhov pre osobnú dopravu z 2 na 3 na výstupe zo SR,
  • upraviť koridor pre chodcov a cyklistov,
  • rozšíriť a vybudovať účinnejšie odvodňovacie kanály,
  • zmodernizovať a rozšíriť kamerový systém,
  • inštalovať záložný zdroj elektrickej energie,
  • generálne opraviť pôvodnú administratívno-prevádzkovú budovu z 60-tych rokov 20. storočia,
  • osadiť nový oceľový portál a informačnú tabuľu pri vstupe na územie SR.

K ďalšiemu zlepšovaniu podmienok na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod prispeje aj rekonštrukcia ukrajinskej strany hraničného priechodu, ktorá bola zahájená v septembri 2015.

Dokument:

(26. 10. 2015)

Archív tlačových správ