Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Otvorenie dovolenkovej sezóny na letisku Sliač

BANSKÁ BYSTRICA – Dovolenková sezóna na medzinárodnom letisku Sliač sa tento rok začala už a trvať bude až do novembra. Novinkou sú odlety do ďalších dvoch destinácií – Egypt a Grécko. Colníci budú denno denne pritom.

Podľa predbežných informácií počet chartrových letov v tejto dovolenkovej sezóne by mal stúpnuť skoro  dvojnásobne a to znamená zvýšený výkon colného dohľadu aj pre colníkov pri príletoch a odletoch z/do tretích krajín (Turecko, Egypt).

Pri odletoch do tretích krajín (krajiny mimo štátov EÚ - Turecko a Egypt) je výkon colného dohľadu zameraný najmä na kontrolu osobnej a príručnej batožiny cestujúcich. Pri odlete cestujúcich do tretích krajín sa colná kontrola zameriava hlavne na tovar kultúrneho charakteru, kontrolu peňažných prostriedkov, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, prepravu návykových látok, atď.

Colníci Colného úradu Banská Bystrica sú vo vyčlenených priestoroch odletovej haly letiska Sliač k dispozícii pre cestujúcich už pred samotnou  pasovou a colnou kontrolou, kde majú cestujúci možnosť sa v prípade záujmu informovať o vývoze alebo dovoze tovaru do/z tretích krajín, povolených limitoch a o zákaze resp. podmienkach vývozu/dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov „CITES“, ako aj o iných zákazoch a obmedzeniach vzťahujúcich sa na neobchodný tovar prepravovaný v rámci cestovného styku.

Pri príletoch z Turecka a Egypta sú colné kontroly  vykonávané vo vyznačenom  colnom priestore v príletovej hale letiska.  Pri kontrolách colníci využívajú aj služobné psy, ktoré označia podozrivú batožinu a tá je následne  podrobená colnej kontrole. Colná kontrola sa vykonáva aj pri náhodne vybranej batožine, resp. pri náhodne vybranom cestujúcom. V zmysle colných predpisov je každý povinný strpieť výkon  takejto colnej kontroly a poskytnúť colníkom aj potrebnú súčinnosť.

Ak cestujúci  chce stráviť dovolenku aj s prípadnými „výhodnými“  nákupmi rôzneho tovaru, ktorý  bude následne dovážať na colné územie, je dobré v takýchto prípadoch sa už vopred informovať o limitoch, zákazoch, obmedzeniach a povinnostiach, s ktorými je takýto dovoz tovaru na colné územie spojený, aby tak predišiel možným problémom, neželanému zdržaniu  a komplikáciám pri návrate z dovolenky.  

Na medzinárodnom letisku Sliač však colníci okrem colných kontrol v rámci chartrových letov, vykonávajú colný dohľad aj pri „cargo“ letoch (nákladné lety – dovoz a vývoz obchodného tovaru), ako aj pri komerčných letoch, tzn. letoch obchodných cestujúcich z/do tretích štátov v rámci ich obchodných a podnikateľských aktivít.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(20. 05. 2015)

Archív tlačových správ