Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Over doklad naberá na popularite

BRATISLAVA - 20.07.2020: Aplikáciu Over doklad využíva čoraz viac klientov finančnej správy, ktorí prostredníctvom nej preverujú pravosť pokladničných dokladov. Finančná správa eviduje k dnešnému dňu takmer 30 000 stiahnutí aplikácie. Od spustenia systému eKasa verejnosť urobila prostredníctvom tejto bezplatnej aplikácie 711 808 overení, čo predstavuje približne 25 000 overení týždenne.

Aplikácia finančnej správy Over doklad získava každý týždeň na popularite. Najnovšie finančná správa eviduje 29 708 stiahnutí aplikácie, čo predstavuje dodatočných takmer 30 tisíc kontrolórov z radov klientov finančnej správy v teréne. Rastie aj počet overených dokladov. Len za ostatný mesiac ich počet stúpol o vyše 100 tisíc na 711 808 overení, čo predstavuje približne 25 000 overovaní pokladničných dokladov týždenne. Z uvedeného celkového počtu overení sa zákazníkom nepodarilo preveriť doklady v takmer 35 000 prípadoch. Väčšina z nich odkazovala na pokladničné doklady vydané v offline režime a doevidované v zákonnej lehote.

Finančná správa k dnešnému dňu pomocou podkladov z aplikácie pristúpila ku kontrolám v 125 prípadoch realizovaných formou miestnych zisťovaní a kontrolných nákupov za účelom potvrdenia podozrenia a získania dôkazov pre ďalšie konanie. Vďaka kontrole verejnosti sme zistili aj prípady vydávania simulovaných falošných dokladov s cieľom obísť systém eKasa. Overovanie dokladov tak výrazne prispieva k odhaľovaniu prípadov nezrovnalostí pri používaní on-line registračných pokladníc.

Finančná správa, aj vďaka aplikácii Over doklad, vykonala za prvý polrok 2 351 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v 1 299 prípadoch zistili kontrolóri jeho porušenie. Väčšinu kontrol vykonali u podnikateľov, v 44 prípadoch preverili servisné organizácie. Celkovo uložené pokuty predstavujú 300 tisíc eur.

Finančná správa zdôrazňuje, že pre preverenie nahláseného podnetu potrebuje získať čo najviac informácií. Ak aplikácia Over doklad vyhodnotí bloček ako falošný, resp. nenájdený, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií, napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného dokladu prostredníctvom tejto aplikácie. Dostupná je pre operačné systémy Android a iOS. Občania si ju môžu bezplatne stiahnuť z mobilných obchodov Google Play či iOS App store. Je možné ju využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 07. 2020)

Archív noviniek