Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Naháňačka s pašerákmi pred očami verejnosti

BRATISLAVA/ PIEŠŤANY – 08.09.2018: Bratislavskí colníci predstavili svoju činnosť na 12. ročníku Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Stovkám návštevníkov ukázali, ako dokážu spacifikovať pašeráka drog pomocou donucovacích prostriedkov a špeciálne cvičeného psa. Stánky so zaisteným tovarom patrili na podujatí medzi najnavštevovanejšie.

Naháňačka s pašerákmi, prestrelka a nakoniec zadržanie páchateľov aj s pomocou služobného psa patrí medzi najatraktívnejšiu časť programu Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Jeho 12. ročník sa uskutočnil v sobotu 8. septembra v areáli piešťanského Vojenského historického múzea. Usporiadatelia každoročne pripravia pre návštevníkov bohatý program, v ktorom má Colný úrad Bratislava už niekoľko rokov svoje zastúpenie.

Diváci mohli na vlastné oči vidieť služobný zákrok proti páchateľovi s použitím donucovacích prostriedkov. Zážitkom pre nich bolo aj pozorovať prácu colného psovoda so psom vycvičeným na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. Keďže sa aj osobne zapojili do akcie a zahrali sa na pašerákov, colnícku prácu spoznali detailne. Dynamická ukážka vyvrcholila streľbou, po ktorej si mohli najmenší návštevníci pozbierať vystrieľané nábojnice.

V stánku finančnej správy si návštevníci prezreli zadržaný tovar, najmä falzifikáty známych značiek – textilu, obuvi, hračiek či drogérie. V centre záujmu boli aj ďalšie predmety, ktoré colníci v minulých rokoch zachytili spomedzi chránených druhov rastlín a živočíchov. Tie, ktoré sú pod ochranou Dohovoru CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín z roku 1973 a boli predmetom nelegálneho dovozu, skončili v našich skladoch. V súčasnosti slúžia na prezentačné účely a šírenie osvety medzi verejnosťou, aby bola ostražitá pri dovoze týchto exemplárov alebo výrobkov z nich.

Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva obrany SR a mesta Piešťany, sa predstavili vojaci, policajti, hasiči i príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Verejnosť mala možnosť vidieť rôzne druhy armádnej techniky, vojenských lietadiel, výstroje a výzbroje ostatných ozbrojených zložiek v SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 09. 2018)

Archív noviniek