Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Pozor na alkohol označený neplatnou kontrolnou známkou

ŽILINA – 09.02.2018:  Colníci v Žilinskom kraji zaznamenali viacero prípadov predaja spotrebiteľského balenia liehu označeného už neplatnou kontrolnou známkou. Našli 69 kusov fliaš rôzneho alkoholu, väčšinou išlo o luxusnejšie značky. Vyzývajú preto obchodníkov na dodržiavanie predpisov.   

Pri kontrolách zistili colníci zo Žilinského kraja, že na viacerých prevádzkach podnikatelia predávajú balenia liehu so starou kontrolnou známkou, ktorá bola vyhotovená do konca roka 2014. Možnosť predávať ich však skončila 31.12.2017. 

Na spotrebiteľské balenia liehu s neplatnou kontrolnou známkou sa hľadí ako keby neboli označené, a preto ich musia colníci zabezpečiť a následne pod prísnym dohľadom zlikvidovať. Doteraz v kraji pri kontrolách prevádzok zaznamenali štyri prípady, pri ktorých našli 69 kusov fliaš rôzneho alkoholu. Väčšinou išlo o luxusnejšie značky, niektoré aj s hodnotou nad 70 eur. 

Všetci z navštívených obchodníkov sa vyjadrili, že o skončení platnosti kontrolnej známky nevedeli. Colníci vyzývajú predajcov liehu, aby si skontrolovali aktuálny stav a nepredávali, neskladovali ani neprepravovali spotrebiteľské balenia liehu s už neplatnou kontrolnou známkou. Týmto konaním sa vystavujú aj uloženiu sankcií.     

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(09. 02. 2018)

Archív noviniek