Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Oznam CÚ Nitra o zrušení dočasného obmedzenia výkonu služby na PCÚ Levice 6157 – colná časť a PCÚ Komárno 6155 – colná časť

Colný úrad Nitra týmto oznamuje deklarantskej verejnosti, že dňom 4.5.2020 ruší dočasné obmedzenie výkonu služby na PCÚ Levice 6157 – colná časť a PCÚ Komárno 6155 – colná časť. Od vyššie uvedeného dátumu bude na PCÚ Levice a PCÚ Komárno zabezpečovaný štandardný výkon služby pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

(28. 04. 2020)

Archív noviniek