Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

KOŠICE – 23.02.2015: Colný úrad Košice oznamuje, že dňa 30.03.2015 o 10:00 hod. v zasadačke Colného úradu Košice usporiada verejnú dražbu hnuteľných vecí. 

Zápis dražiteľov sa uskutoční dňa 30.03.2015 o 08:30 hod. na Colnom úrade Košice, Národná trieda č. 27, 040 01  Košice. Predmetom dražby je tovar v správe majetku štátu: 

Lisovacie zariadenie na výrobu betónových dlaždíc, rok výroby 1992, výr. číslo: 7842/92, typ zariadenia: K 256/2, výrobca: LONGINOTTI, Taliansko.

Vyvolávacia cena: 22.007,54 eur (cena vrátane dovozných platieb, CLO: 0 EUR, DPH: 3.667,92 eur) 

Hodnota predmetného zariadenia podľa znaleckého posudku je 18.339,62 eur bez DPH. Zariadenie je dlhodobo mimo prevádzky, je rozobraté a pozostáva zo šiestich celkov. Zariadenie je v prevádzky neschopnom stave, nemá známky poškodenia okrem chýbajúcich častí elektroinštalácie. 

Obhliadku predmetu dražby môžu záujemcovia vykonať v dňoch 25.03.2015 až 26.03.2015 medzi
09:00 hod. - 10:00 hod. v priestoroch areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. Bližšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle 055/611 21 12. 

Podrobnosti o dražbe záujemcovia nájdu na internetovom portáli Finančnej správy SR v záložke Infoservis, časť „Dražba a priamy predaj“.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB]

(24. 02. 2015)

Archív tlačových správ