Preskočiť na hlavný obsah

Skončením roka sa výrobné obdobie v páleniciach neskončilo

TRNAVA – 20.01.2022: Výroba destilátov pre pestovateľov  v páleniciach Trnavského kraja je v plnom prúde. Svedčí o tom množstvo doposiaľ vypáleného alkoholu a výška spotrebnej dane odvedená do štátneho rozpočtu. Od začiatku výrobného obdobia bolo doposiaľ v páleniciach Trnavského kraja vyrobených takmer 100 000 litrov čistého alkoholu a do štátneho rozpočtu odvedených vyše pol milióna eur. V južných častiach kraja prevláda marhuľovica, smerom na sever je to skôr slivovica. 

Kto z pestovateľov sa ešte nerozhodol, v ktorej pálenici Trnavského kraja si dá vypáliť svoj kvas, má možnosť si vybrať z 22 colným úradom registrovaných  pestovateľských páleníc. Rozhodnutie, ktorú pálenicu si vyberie,  je na každom pestovateľovi. 

Jeden pestovateľ si v jednom výrobnom období  môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (= 86 litrov 50 %-ného destilátu) so  zníženou sadzbou 5, 40 eur za liter čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50 %-ného destilátu. Vyššie množstvo vyrobeného destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so  zníženou sadzbou. 

Výrobné  obdobie  pri výrobe destilátov v pestovateľských páleniciach začína  1. júlom a končí 30. júnom nasledujúceho roka.  Často sa stáva, že si pestovateľ neuvedomí, že výrobné obdobie sa nezhoduje s kalendárnym rokom. 

Ak si pestovateľ  v jednom výrobnom období, napr. aj  v rôznych páleniciach na Slovensku dá vyrobiť v súčte viac ako 43 litrov čistého alkoholu so zníženou sadzbou dane, za takéto konanie mu hrozí pokuta  a doplatenie spotrebnej dane za nadlimitné množstvo vyrobeného destilátu 

Zároveň Colný úrad Trnava pripomína pestovateľom, že lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje  znížená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 01. 2022)

Archív noviniek