Preskočiť na hlavný obsah

Zákazníci si z páleníc odviezli hektolitre pálenky

ŽILINA – 15.11.2021: Zákazníci, ktorí priniesli do páleníc v Žilinskom kraji kvas z dopestovaného ovocia, si za posledné výrobné obdobie odviezli v prepočte na 52% alkohol takmer 500 tis. litrov pálenky. Služby im poskytlo 23 registrovaných prevádzok.

Prevádzkovatelia liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia v Žilinskom kraji vypálili počas poslednej výrobnej sezóny (od 1.7.2020 do 30.6.2021) 250 577 litrov čistého alkoholu. V prepočte na 52% alkohol ide o takmer 500 tis. litrov, čo je oproti predchádzajúcemu výrobnému obdobiu viac ako dvojnásobné množstvo.

Na celkovej produkcii obľúbenej pálenky sa podieľalo 23 registrovaných páleníc. Za destilát odviedli do štátnej kasy spotrebnú daň vo výške 1,35 mil. eur. Klientom, ktorí sa zmestili do limitu 43 litrov 100% alkoholu za výrobné obdobie účtovali o polovicu nižšiu daň.

Príslušníci finančnej správy počas tohto roka riešili 14 osôb, ktoré stanovený limit prekročili, čo v žiadosti o výrobu destilátu predloženej v pálenici neuviedli. Na dani potom zaplatili menej ako mali. Zvyšok teraz musia doplatiť a navyše im za uvádzanie nepravdivých údajov hrozí pokuta.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 11. 2021)

Archív noviniek