Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Falzifikáty drevených paliet už aj v trenčianskom regióne

TRENČÍN – 24. 01. 2017: Colný úrad Trenčín  v spolupráci s inšpekčným orgánom SŽK, a.s., Palárikovo koncom roka 2016 pri kontrole v prevádzkach v okrese Ilava zaistil takmer 500 kusov plochých drevených paliet určených na prepravu a uskladnenie, ktoré vykazovali znaky napodobeniny originálu ochrannej známky „EUR“.

Vykonanou kontrolou vzniklo podozrenie, že ide o falzifikáty prepravných drevených paliet, preto colníci palety zaistili. V jednom prípade to bolo priamo u ich výrobcu, v druhom prípade u odberateľa týchto paliet. V nasledujúcom konaní majiteľ ochrannej známky i držitelia paliet súhlasili so zničením tovaru. Tým boli splnené zákonné podmienky na zničenie tovaru, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva.

Ak by zúčastnené strany, teda majiteľ ochrannej známky a držiteľ tovaru nesúhlasili so zničením tovaru, môže oprávnená osoba, teda osoba, pre ktorú sa ochrana jeho práva duševného vlastníctva vykonáva, podať návrh na súd za porušovanie ich práva.

Skutočnosť, že drevené palety sa falšujú, nie je ojedinelá. Finančná správa zaistila v minulosti stovky takýchto paliet, nie však v trenčianskom regióne. Materiál, drevo a spojovacie prvky, technológia výroby či spôsob uskladňovania pri falzifikátoch nespĺňajú presne stanovené parametre určené v norme UIC 435-2 v platnom znení. Nie je tak možné garantovať vlastnosti, ktoré majú mať originály drevených EUR paliet, najmä z pohľadu ich nosnosti a bezpečnosti. Preto by mohlo dôjsť pri manipulácii s falzifikátmi paliet a s tovarom na nich uloženým k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. 

Príslušný zákon okrem zničenia takéhoto tovaru pripúšťa i iné nakladanie s tovarom. Ak to charakter a povaha tovaru umožňuje, je možné následne takýto  tovar bezodplatne darovať na humanitárne účely po splnení všetkých zákonných podmienok. Základnou podmienkou však je, aby tieto falzifikáty paliet neboli používané na prepravu alebo uskladnenie tovaru. V tomto konkrétnom prípade po odstránení vypálených ochranných znakov pripadá do úvahy použitie paliet ako paliva alebo v rámci pracovnej terapie na výrobu napr. záhradného nábytku. O ďalšom nakladaní s tovarom bude colný úrad verejnosť informovať.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

(24. 01. 2017)

Archív tlačových správ