Preskočiť na hlavný obsah

Pandemický rok 2020 len mierne znížil aktivitu dovozcov v Žilinskom kraji

ŽILINA – 20.01.2021: Colný úrad Žilina zaznamenal počas pandémie pokles spotreby piva, vína a tabakových výrobkov. Menej bolo aj obchodných aktivít v automobilovom priemysle. Naopak, vzrástla spotreba energií a pohonných látok. Firmy zo Žilinského kraja odviedli do štátnej pokladnice minulý rok na spotrebných daniach, cle aj DPH pri dovoze viac ako pol miliardy eur.

Žilinský colný úrad hodnotil pandémiou poznačený uplynulý rok. Vyčíslil, že podnikatelia zo Žilinského kraja, ktorí pôsobia hlavne v automobilovom, liehovarníckom, tabakovom, strojárskom a elektronickom priemysle za minulý rok odviedli do štátnej pokladnice vyše 510 mil. eur. Je to menej ako predchádzajúci rok, ale vzhľadom na ťažké obdobie ide len o 13 % pokles. V tejto sume je zahrnutá DPH pri dovoze tovaru z tretích štátov, spotrebné dane a clo.

Najväčšiu zásluhu na celkovom čísle (až ¾) majú už dlhodobo automobilové spoločnosti. Minulý rok boli ich aktivity obmedzené hlavne kvôli výpadkom dodávok komponentov z tretích štátov. Aj napriek tomu spolu s platcami z ostatných odvetví poslali do štátnej pokladnice clo vo výške 1,8 mil. eur a DPH pri dovoze viac ako 400 mil. eur.

Obchod s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam zabezpečil do štátnej kasy príjem vo výške 108 mil. eur, čo je o 2 % viac ako predchádzajúci rok. Najviac do nej pritieklo od liehovarníckych firiem. Počas kritického obdobia sa darilo lepšie ako v minulosti hlavne podnikom zameraným na energetiku, či obchodníkom s pohonnými látkami. Tí odviedli až o 25 % viac na spotrebných daniach z minerálnych olejov. Pandémia však poznačila trh s vínom, tabakovými výrobkami a najvýraznejšie s pivom, u ktorého klesli odvody o viac ako polovicu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 156 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 01. 2021)

Archív noviniek