Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Máte doma papagája žaka?

TRENČÍN – 27. 03. 2017: Trenčianski colníci v marci kontrolovali pri kontrolných súčinnostných akciách s Okresným úradom Trenčín, Odborom životného prostredia, označenie živých exemplárov papagájov sivých Psittacus erithacus – Žako kongo. Na tento druh papagája a gekóny Lygodactylus williamsi sa totiž vzťahujú nové povinnosti, napríklad vedenie evidencie, nezameniteľné označovanie či preukazovanie pôvodu.  

Oba živočíšne druhy, papagáj žako i gekón, boli preradené do skupiny ohrozených voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES I, čo predstavuje pre ich súčasných i budúcich držiteľov nové povinnosti. Jednou z nich je i nezameniteľné označovanie exemplára. Pri žakovi je to označenie jedinečným a nesnímateľným krúžkom umiestneným na nohe alebo mikročipom, pri gekónovi mikročipom alebo iným vhodným nezameniteľným označením. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetkých držiteľov živočíchov, či už sú to fyzické osoby alebo predajcovia. 

Práve na správnosť označovania papagájov žakov boli zamerané dve súčinnostné kontrolné akcie. V jednom prípade nebolo zistené porušenie povinností, v druhom prípade nebol žako označený v súlade so zákonom č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení. Ďalej vo veci bude konať Okresný úrad Trenčín, Odbor životného prostredia.    

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(27. 03. 2017)

Archív tlačových správ