Preskočiť na hlavný obsah

Na bezpečnosť počas návštevy pápeža dohliadala aj finančná správ

BRATISLAVA – 16.09.2021: Na zabezpečení návštevy pápeža Františka na Slovensku sa v uplynulých dňoch podieľalo 60 príslušníkov finančnej správy. Zabezpečovali kontrolu cestujúcich na hraniciach a zhromaždeniach, spolu s policajnými zložkami štátu dohliadali aj na bezpečnosť. Ich mimoriadne nasadenie oceňuje prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Príslušníci finančnej správy sa v uplynulých dňoch podieľali na zabezpečení návštevy Svätého Otca na Slovensku. V mimoriadne krátkom čase bolo nasadených 60 príslušníkov ako aj služobné psy. Spolu s policajnými zložkami dozerali na bezproblémový chod na hraniciach a zhromaždeniach, dohliadali aj na bezpečnosť účastníkov na stretnutiach s pápežom. Ich mimoriadne úsilie vyzdvihol prezident finančnej správy Jiří Žežulka. „Veľmi si vážim nasadenie každého jedného ozbrojeného príslušníka a príslušníčky finančnej správy počas predchádzajúcich dní a ďakujem im za vynaložené úsilie a dôkladné plnenie služobných úloh počas tak mimoriadnej udalosti akou bola návšteva pápeža Františka,“ uviedol prezident finančnej správy.

Aj vďaka finančnej správe tak bol priebeh návštevy pápeža Františka na Slovensku bezproblémový. Len na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach bolo prostredníctvom mobilného inšpekčného skenovacieho systému vykonaných 704 kontrol batožiny, pričom sa podarilo odhaliť napríklad tri nálezy držania ostrých predmetov, ktoré boli zakázané. Skener bol využívaný aj na preverovanie dodávok spotrebného tovaru. Od 7.9. 2021 až do návštevy pápeža bol v prípade potreby k dispozícii na Colnom úrade v Košiciach a vymedzenom priestore aj mobilný RTG kontrolný inšpekčný systém na kontrolu vozidiel a kontajnerov vrátane posádky. Využívané boli i služobné psy.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 09. 2021)

Archív noviniek