Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Cez hranicu pašovali bankovky na Ukrajinu

MICHALOVCE – 09. 10. 2014: Colníci na hraničnej Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké zaistili za pomoci špeciálne cvičeného psa u cestujúceho v linkovom autobuse 10 800 eur v bankovkách. Cestujúci si nesplnil ohlasovaciu povinnosť na hranici, ktorej podlieha dovoz, vývoz a tranzit peňažnej hotovosti v sume 10 000 eur a viac.

Dňa 08.10.2014 vo večerných hodinách odhalili colníci pri colnej linkového autobusu smerujúceho na Ukrajinu nelegálnu prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti. Pri colných kontrolách bol na hraničnom priechode nasadený služobný pes špeciálne cvičený na vyhľadávanie bankoviek, ktorý označil jedeného z cestujúcich. Na výzvu colníka, či preváža finančné prostriedky a či ich ohlásil, cestujúci odpovedal, že nič nevezie. Pri dôkladnej colnej kontrole colníci zistili, že cestujúci mal v ošatení ukrytú hotovosť vo výške 10 800 eur v 50 eurových bankovkách.

Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 eur je povinná podľa § 4 ods. 2 Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Cestujúci sa inak dopúšťa colného priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu až do výšky 3 319,39 eur alebo aj prepadnutie tovaru alebo veci.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB]

(09. 10. 2014)

Archív tlačových správ