Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

PAT & MAT skončili v sklade colníkov

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 30.11.2015: Colníci z Dunajskej Stredy odhalili 5 664 hračiek, ktoré sú pravdepodobne napodobeninami ochranných známok.  Škoda, ktorá by vznikla ich predajom bola vyčíslená na 35 000 eur.

Dunajskostredskí colníci v rámci výkonu colného dohľadu skontrolovali dva kontajnery z  Číny, ktoré podľa prepravných dokladov mali skončiť na európskom trhu. Počas kontroly nadobudli podozrenie, že ide o napodobeniny  ochranných známok. 

Colníci  preto zadržali:

  • 4 800 plyšových hračiek  – napodobenín ochrannej známky PAT & MAT,
  • 864 hračiek z plastov - napodobenín ochrannej známky MINECRAFT.

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená  na 35 000 eur.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur, dodala Zlochová.

„Práve teraz, v predvianočnom období pri kúpe darčekov, upozorňujeme na riziko kupovania falzifikátov, ktoré je najväčšie najmä v súvislosti s detskými hračkami. Tie totiž svojim vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie nebezpečné,“ dodala Zlochová.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 52 kB]

(30. 11. 2015)

Archív tlačových správ