Preskočiť na hlavný obsah

Na dovoz pávích pierok treba povolenie

ŽILINA – 28.09.2022: Nedávno to boli bažantie, teraz pávie pierka, ktoré stopli príslušníci finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte. Nachádzali sa v balíku odoslaného zo Spojených štátov. Aj k týmto chýbali doklady potrebné na dovoz častí zo živočícha zaradeného pod tzv. Dohovor CITES.

Skúsenosť s neúspešným doručením zásielky má žena, ktorá si nechala z USA poslať 60 pierok z páva. Zrejme ani netušila, že pochádzajú zo živočícha, ktorý je zaradený do prílohy III tzv. Dohovoru CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Balík s pierkami určený adresátke do Púchova preclievali príslušníci finančnej správy na vyclievacej pošte v Žiline. Po tom ako zistili, že tovar podlieha zákazom a obmedzeniam, požiadali Štátnu ochranu prírody SR o odborné stanovisko. Výsledky ukázali, že ide o pierka druhu Pavo cristatus, na dovoze ktorých sa vyžaduje povolenie. To však k zásielke chýbalo.

Príslušníci finančnej správy pierka zaistili. V minulosti sa už stretli s podobným prípadom, keď v balíku tiež z USA našli pierka z bažanta. Prepadli v prospech štátu a vo Finančnej správe SR sa využívajú na vzdelávacie a prezentačné účely. Rovnaký osud čaká aj tie pávie.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 09. 2022)

Archív noviniek