Preskočiť na hlavný obsah

Pobočka colného úradu Humenné je už presťahovaná

PREŠOV – 18.06.2020: Colný úrad Prešov informuje verejnosť, že presťahovaná Pobočka colného úradu Humenné už sídli na novej adrese.

Dňom 13.06.2020 bolo ukončené sťahovanie Pobočky colného úradu Humenné, ktorá zabezpečuje správu spotrebných daní, a to z adresy Osloboditeľov č. 114, 066 01 Humenné na novú adresu Štefánikova 18, 066 39 Humenné.

Keďže pobočka colného úradu bola presťahovaná do budovy Pobočky daňového úradu Humenné, daňové subjekty tak môžu s finančnou správou komunikovať na jednom mieste. Aj týmto spôsobom sa finančná správa snaží o zvyšovanie proklientských opatrení pri neustálom zvyšovaní elektronickej komunikácie vo vzťahu k svojim klientom.

Colný úrad Prešov zároveň týmto oznamuje, že 19.06.2020 bude na Pobočke colného úradu Humenné na adrese Štefánikova 18, 066 39 Humenné z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. prerušená distribúcia elektriny. Z dôvodu výkonu týchto prác, bude komunikačná infraštruktúra 19.06.2020 v čase od 08:10 hod. do 15:40 hod. nefunkčná. Zároveň nebudú funkčné telefónne linky ako aj LAN zariadenie. Výkon práce na pobočke colného úradu tak bude obmedzený. Mobilné telefóny budú fungovať bez obmedzení.

Úradné hodiny Pobočky colného úradu Humenné na adrese Štefánikova 18, 066 39 Humenné v uvedený deň zostávajú nezmenené - od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana, a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 108 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 06. 2020)

Archív noviniek