Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Sťahovanie Pobočky colného úradu Humenné

PREŠOV – 05.06.2020: Colný úrad Prešov informuje verejnosť o sťahovaní Pobočky colného úradu Humenné.  

V dňoch 09.06.2020 – 12.06.2020 dochádza k presťahovaniu Pobočky colného úradu Humenné zabezpečujúcej správu spotrebných daní z adresy Osloboditeľov č. 114, 066 01 Humenné. Z uvedeného dôvodu, počas týchto dní, nebude možné Pobočku colného úradu Humenné na uvedenej adrese kontaktovať telefonicky ani elektronicky. Výkon práce na pobočke colného úradu tak bude obmedzený. V uvedené dni bude k dispozícii mobilné telefónne číslo: +421 918 490 508. 

Od 13.06.2020 nájdu daňové subjekty Pobočku colného úradu Humenné na novej adrese: 

Štefánikova 18

066 39 Humenné

(budova Pobočky daňového úradu Humenné – 10. poschodie)

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(05. 06. 2020)

Archív noviniek