Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Colný priestor PCÚ Komárno opäť sprístupnený pre všetky motorové vozidlá

NITRA – 18.08.2020: Colný úrad Nitra informuje deklarantskú a podnikateľskú verejnosť, že dňom 18.08.2020 je na PCÚ Komárno určeným miestom na predkladanie tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite opätovne pre všetky motorové vozidlá colný priestor PCÚ na adrese Most, 945 01  Komárno.  

Colný úrad Nitra informuje deklarantskú a podnikateľskú verejnosť, že dňom 17.08.2020 bola ukončená zmena organizácie dopravy na miestnej komunikácii Veľkodunajské nábrežie a zároveň ukončená čiastočná uzávierka cesty I/64 v Komárne. Uvedená komunikácia I/64 je plne prejazdná v oboch smeroch, a preto je opätovne sprístupnený colný priestor na predkladanie tovaru k colnému konaniu, a to pre všetky vozidlá - bez obmedzenia hmotnosti prepravy tovaru nákladnými motorovými vozidlami do 3,5 t a nad 3.5 t na pracovisku Colného úradu Nitra – PCÚ Komárno, na adrese Most, 945 01  Komárno. 

Colný úrad Nitra ďakuje podnikateľskej a deklarantskej verejnosti za pochopenie a trpezlivosť počas uzávierky a naďalej sa teší na dobrú spoluprácu.  

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

 

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 08. 2020)

Archív noviniek