Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pobočka colného úradu v Dunajskej Strede mení sídlo

DUNAJSKÁ STREDA/TRNAVA – 23. 05. 2017: Pobočka colného úradu v Dunajskej Strede mení odo dňa 01.06.2017 svoje sídlo. Od uvedeného dňa bude možné pobočku navštíviť už na novej adrese Povodská cesta 169/14, 929 01 Dunajská Streda.  

Ako informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan odo dňa 01.06.2017 bude kombinovaná Pobočka colného úradu Dunajská Streda presťahovaná z pôvodného sídla Mliečany 61 na nové sídlo   Povodská cesta 169/14.   

Úradné hodiny PCÚ Dunajská Streda zostávajú odo dňa 01.06.2017 nezmenené, a to colná časť od 7.30 h do 19.30 h a daňová časť od 7.30 h do 15.30 h. Telefonické, faxové a emailové kontakty zostávajú taktiež nezmenené

Do 30.05.2017 bude pobočka zabezpečovať výkon na súčasnej adrese Mliečany 61, Dunajská Streda v nezmenenom režime. 

Z dôvodu sťahovania bude dňa 31.05.2017 jej výkon na adrese Mliečany 61 obmedzený, pričom verejnosť môže v tento deň využiť aj pracovisko METRANS, Povodská cesta 18/81, Dunajská Streda. 

  

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(23. 05. 2017)

Archív noviniek