Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pobočka colného úradu Žilina Pošta sa presťahuje do nových priestorov

ŽILINA – 28. 03. 2017: Pobočka colného úradu Žilina Pošta známa aj pod názvom vyclievacia pošta sa presťahuje. Od 3. apríla 2017 už nebude sídliť na ulici P. O. Hviezdoslava 3, Žilina. 

Vyclievaciu poštu v Žiline, ktorá zabezpečuje pre celý Žilinský a časť Trenčianskeho kraja prejednávanie zásielok prichádzajúcich z tretích krajín alebo do tretích krajín odchádzajúcich a denne ich prerokuje viac ako 6 000, klienti nájdu na doterajšej adrese už len do konca marca. 

Od prvého pracovného dňa nastávajúceho mesiaca, t. j. od 3. apríla 2017 bude jej nové pôsobisko na adrese Bytčická 3810/76, 010 01 Žilina. 

V dňoch 30. a 31. marca 2017 prebehne sťahovanie pobočky a colníci tohto pracoviska z uvedeného dôvodu poskytnú služby v obmedzenom režime. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 216 kB; nové okno]

(28. 03. 2017)

Archív tlačových správ