Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Prerušenie distribúcie elektriny na Pobočke colného úradu Humenné

PREŠOV – 28.06.2019: Na Pobočke colného úradu Humenné bude v dňoch 02.07.2019 - 04.07.2019 a 08.07.2019 obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Colný úrad Prešov oznamuje, že v dňoch 02.07.2019 - 04.07.2019 a 08.07.2019 bude na Pobočke colného úradu Humenné z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. prerušená distribúcia elektriny na adrese Osloboditeľov 114, 066 01 Humenné.

Komunikačná infraštruktúra bude z dôvodu prác 02.07.2019 – 04.07.2019 v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. a 08.07.2019 v čase od 07:10 hod. do 18:00 hod. nefunkčná. Zároveň nebudú funkčné telefónne linky ako aj LAN zariadenie.

Z uvedeného dôvodu nebude možné Pobočku colného úradu Humenné na uvedenej adrese kontaktovať telefonicky ani elektronicky. Výkon práce na pobočke colného úradu tak bude obmedzený. Mobilné telefóny budú fungovať bez obmedzení.

Úradné hodiny Pobočky colného úradu Humenné na adrese Osloboditeľov 114, 066 01 Humenné v uvedené dni zostávajú nezmenené - od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 06. 2019)

Archív tlačových správ