Preskočiť na hlavný obsah

Pobočka DÚ Senec na novej adrese

BRATISLAVA – 14.07.2022: Pobočka Daňového úradu Senec bude od 15.7.2022 fungovať na novej adrese. Od tohto dátumu bude presťahovaná z Mierového námestia 17 v Senci na Pezinskú 30. Úradné hodiny ani telefonické kontakty pre verejnosť sa nemenia.

Finančná správa oznamuje verejnosti, že Pobočka Daňového úradu v Senci je od 15.7.2022 presunutá na novú adresu. Klienti ju nájdu na Pezinskej 30 v Senci. Budova sa nachádza pri ceste 1. triedy, pre peších k nej vedie chodník.

Úradné hodiny sa nemenia ani telefonické kontakty. Klienti môžu navštíviť pobočku v čase stránkových hodín. Všetky aktuálne informácie nájde verejnosť na portáli finančnej správy.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 07. 2022)

Archív noviniek