Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Pesticídy určené pre čierny trh na východe Slovenska zaistili

BRATISLAVA, 17.07.2020: Finančná správa spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zabránili, aby sa na čierny trh dostali nebezpečné pesticídy. Len za ostatný rok sa im podarilo odhaliť sedem prípadov nezákonného dovozu prípravkov, ktoré mali oficiálne slúžiť na ochranu rastlín. Stovky litrov a kilogramov prípravkov, ktoré však porušovali zákaz dovozu z územia tretích krajín, sa na čierny trh už nedostanú a budú zlikvidované. 

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) vyšetroval za posledný rok sedem prípadov, pri ktorých príslušníci finančnej správy odhalili nezákonný dovoz prípravkov na ochranu rastlín. Za odbornej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v súčinnosti s fytoinšpektormi Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) zaistili príslušníci finančnej správy z KÚFS za posledný rok v Košickom kraji celkovo 1 202,25 l a 276,4 kg nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín v celkovej hodnote 173 747,33 eur. Tie neboli podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike autorizované ani povolené, a preto je ich dovoz zakázaný. Prípravky boli určené pre čierny trh a mohli byť nebezpečné pre slovenských poľnohospodárov. 

Kriminálny úrad finančnej správy je vecne príslušný na stíhanie trestných činov súvisiacich s dovozom,  vývozom a tranzitom v rámci pátrania po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu. Zo zaistených prípravkov preto odobrali vzorky za účelom ďalšej expertízy v laboratóriách ÚKSÚP. Vďaka tomu zistili, že ide o prípravky na ochranu rastlín obsahujúce neschválené účinné látky, prípadne obsahovali inú účinnú látku ako bolo deklarované na etikete prípravku. Časť zaistených prípravkov na ochranu rastlín boli navyše falzifikáty zahraničných výrobkov. 

Všetky zaistené prípravky na ochranu rastlín boli zhabané súdmi Slovenskej republiky z dôvodu ochrany bezpečnosti ľudí. Teraz budú zlikvidované. Vďaka týmto zásahom sa podarilo, aby sa tieto nelegálne a vo väčšine prípadov nebezpečné pesticídy nedostali na čierny trh.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 07. 2020)

Archív noviniek