Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP – 18.1.2020

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  18.1.2020 (sobota)  bude  v čase od 08:00 hod. do  12:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej,  z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy.

V čase odstávky systémov nebude  možné spracovanie colných vyhlásení  vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR  v  oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite („GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“) a elektronickej podateľne pre ostatné colné služby („EKR-CIS“)

 V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky v režime tranzit  je možné uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.

 Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS  majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

 V prípade otázok  k dostupnosti IS v colnej oblasti  kontaktujte technický helpdesk  (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra  - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za pochopenie.

(16. 01. 2020)

Archív tlačových správ