Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Plánovaná odstávka systému IS CEP (Centrálny elektronický priečinok)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  26.9.2015 (sobota)  bude  v čase od 22:00 hod. do  00:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčného systému Finančnej správy SR  - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok),  z dôvodu aktualizácie systému. 

V čase odstávky systému  nebude možné podávanie a spracovanie správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR:  

  • podávanie  colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru (ECS/ICS),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (NCTS)

Ostatných elektronických služieb FS SR sa uvedená odstávka nedotýka.

(24. 09. 2015)

Archív noviniek