Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 9.11.2014 (nedeľa) bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy, sekcie colnej - ISST-DS (Deklaračný systém), NTA (Národný Tranzitný systém), EKR (systém pre Elektronické komunikačné rozhranie) a EMCS (Excise Movement Control System- Elektronický kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) z dôvodu realizácie servisného zásahu a údržby na technologických zariadeniach prevádzkovaných systémov.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení a elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit a spracovanie elektronického podávania a prijímania správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS.

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

(03. 11. 2014)

Archív noviniek