Preskočiť na hlavný obsah

FS prináša ďalšiu novinku, možnosť platiť na vybraných dokumentoch cez QR kód

BRATISLAVA – 27.05.2024: V rámci proklientských opatrení finančná správa postupne zavádza predvypĺňanie platobných informácií v stovke vybraných dokumentov prostredníctvom QR kódov. Klientom sa tak výrazne zjednoduší plnenie záväzkov voči FS a zároveň sa zníži chybovosť pri vypĺňaní platobných príkazov.

Finančná správa v roku 2023 zaviedla zmeny umožňujúce platby kartou a to jednak platenie daní a cla z portálu finančnej správy prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice a zároveň platenie za služby podliehajúce správnemu poplatku prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Od júna 2024 finančná správa pripravuje ďalšiu novinku, ktorá uľahčí klientom platenie svojich záväzkov voči finančnej správe. Ide o doplnenie QR kódu s platobnými informáciami do dokumentov vydaných pri správe daní. Vďaka naskenovaniu QR kódu bankovou aplikáciou a predvyplneniu platobných inštrukcií - sumy na úhradu, čísla účtu a variabilného symbolu, je možné úhradu realizovať jednoducho iba niekoľkými úkonmi a klient sa tak vyhne možnému chybnému prepisu údajov. Zmeny bude finančná správa zavádzať postupne. Prvé dokumenty s QR kódom, obsahujúcim platobné informácie, budú vydané začiatkom júna 2024. V prvej etape od 1.6.2024, budú QR kódy doplnené do daňovej exekučnej výzvy, dražobnej vyhlášky, rozhodnutí o uložení predbežných opatrení, rozhodnutí z daňovej kontroly. V etape od 1.7.2024 sa QR kód s platobnými informáciami doplní do rozhodnutí o zriadení záložného práva, daňových exekučných príkazov, rozhodnutí o uložení pokuty a o vyrubení úroku z omeškania.

Umiestnenie QR kódu na dokumentoch finančnej správy:

  • ak dokument obsahuje adresné pásmo, QR kód bude na úrovni adresného pásma v ľavej časti dokumentu,
  • ak dokument neobsahuje adresné pásmo, QR kód bude na úrovni podpisu v ľavej časti dokumentu.

Platba QR kódom je moderná a rýchla, stačí naskenovať QR kód mobilným telefónom a potvrdiť platbu. Aj touto cestou však chceme pripomenúť klientom, že z dôvodu ochrany pred podvodným konaním je potrebná kontrola predvyplnených údajov na platobnom príkaze. Platba má byť vždy realizovaná na účet Štátnej pokladnice, kde je kód banky 8180. Dôležité je tiež, že finančná správa neposiela výzvy na úhradu záväzkov e-mailom. Finančná správa s klientami komunikuje predovšetkým prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 05. 2024)

Archív noviniek