Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

V obehu je takmer pol miliardy nových kolkov

BRATISLAVA – 16. 12. 2015: Takmer 500 miliónov nových kontrolných známok (KZ) vyexpedovala finančná správa za rok od začiatku fungovania nového systému. Predpisy upravujúce používanie KZ sa zmenili k 1. októbru 2014 a nové kolky si prví odberatelia prevzali v novembri minulého roka. 

Kontrolnými známkami (kolkami) sa označujú spotrebiteľské balenia liehu, tabak a tabakové výrobky. Najviac - 350 miliónov nových kolkov je nalepených na škatuľkách od cigariet a takmer 115 miliónov kolkov je na fľaškách s alkoholom. Zvyšok známok bol určený na tabak, cigary a cigarky. 

 

Počet doteraz   expedovaných KZ

Cigarety

356 085 500

Lieh

114 169 617

Cigary

4 657 000

Tabak

3 188 000

Cigarky

1 123 500

Spolu

479 223 617

 Od 1. októbra zabezpečuje tlač kolkov podľa nového systému tlače, distribúcie a použitia jedna štátna tlačiareň - Mincovňa Kremnica, štátny podnik. Zároveň je jediným miestom, kde sa firmám vydávajú. Dohľad nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva finančná správa. S odberateľmi  komunikujeme prostredníctvom informačného systému – elektronického systému kontrolných známok, ktorý obsahuje elektronické formuláre slúžiace na objednávanie kontrolných známok a s ním súvisiace úkony. Finančná správa po potvrdení prijatia žiadosti oznámi odberateľovi počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať,  ich cenu a termín prevzatia.

 Informačný systém kontrolných známok je dôležitým nástrojom v boji proti daňovým únikom. Náš systém si všimli aj za hranicami Slovenska. Na medzinárodnej súťaži výnimočných projektov kontrolných známok (Excellence in Tax Stamps Awards 2015) sme v jednej z troch hlavných kategórií – Najlepšie projekty kontrolných známok – dostali čestné uznanie. Udeľovanie ocenení sa uskutočnilo na 6. medzinárodnom fóre tvorcov kontrolných známok minulý mesiac v USA. Odborná porota udeľovala aj ceny za dizajnové spracovanie a inovatívny prístup organizácií, ktoré administrujú kontrolné známky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(16. 12. 2015)

Archív tlačových správ