Preskočiť na hlavný obsah

Prešovskí colníci rozdávali na jarmoku pokuty

PREŠOV – 27.08.2018: Prešovskí colníci sa počas uplynulých dní zamerali na predajcov na jarmoku v Bardejove, kde vykonávali kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Porušenia zistili v 9 kontrolovaných prevádzkach a na mieste udelili pokuty vo výške 2 990 eur.

Každoročne patrí záver augusta tradičnému Bardejovskému jarmoku, ktorý okrem návštevníkov, prilákal na pripravený program viac ako 500 trhovníkov a predajcov. ieľom prešovských colníkov na tomto podujatí bolo zistiť, ako predajcovia používajú ERP, či evidujú prijaté platby od zákazníkov a následne vydávajú pokladničné doklady, ktoré spĺňajú všetky legislatívne náležitosti.

Napriek mnohým upozorneniam finančnej správy, ako aj množstvu vykonávaných kontrol, odhalili colníci porušenia zákona o ERP v deviatich kontrolovaných prevádzkach, za čo predajcom udelili na mieste pokuty vo výške 2 990 eur. Najčastejším porušením zákona bolo, že predávajúci nezaevidoval tržbu do ERP, za čo sú najvyššie pokuty, a to v závislosti od množstva zistených porušení zákona. Ďalšími porušeniami bolo neodovzdanie pokladničného dokladu kupujúcemu, nezaevidovanie vkladu hotovosti do ERP a porušenie v súvislosti s používaním ERP.

Vzhľadom na práve začínajú sezónu jarmokov budú colníci v našich mestách v kontrolách ERP intenzívne pokračovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 08. 2018)

Archív noviniek