Preskočiť na hlavný obsah

Počet prevádzok klesol, záujem o hazard nie

BRATISLAVA – 09.02.2018: Napriek viacerým zákazom, obmedzeniam či výraznému zníženiu počtu prevádzok o viac ako 3 500, záujem Slovákov o hazardné hry neklesá. Vyplýva to zo štatistiky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku. Výška prijatých vkladov predstavovala v roku 2017 takmer 3,5 miliardy eur, čo je suma porovnateľná s predchádzajúcim rokom.

Na Slovensku klesá počet prevádzok hazardných hier. Celkový počet prevádzkovateľov za všetky druhy hazardných hier, na základe udelených alebo vydaných licencií v roku 2017, sa v porovnaní s rokom 2016 znížil o 63 prevádzkovateľov. Počet prevádzok s hazardnými hrami klesol o 3 548 prevádzok.

Napriek legislatívnym zmenám má vývoj hazardu na Slovensku, vychádzajúc zo sumy prijatých vkladov, mierne rastúcu tendenciu. Za rok 2017 do všetkých hazardných hier účastníci vložili 3 457 mil. eur, čo je oproti roku 2016 zvýšenie o 4 mil. eur. Na výhrach bolo vyplatených 2 699 mil. eur, čo je oproti roku 2016 o 20 mil. viac. Do štátneho rozpočtu boli priamo z prevádzkovania hazardných hier v roku 2017 odvedené prostriedky vo výške 197 mil. eur, čo je o 12 mil. eur viac ako v roku 2016.

Rok

Počet prevádzok s hazardnými hrami

Prijaté vklady

Vyplatené výhry

Výťažok

Odvod do ŠR

2015

14 573

3   036 161 313

2   320 810 543

715   350 770

169   822 149

2016

14 527

3   453 152 741

2   679 408 278

773   744 463

185   483 376

2017

10 979

3 457 489   237

2 699 836   060

755 736   261

197 238   165

Počet uložených pokút ako aj ich výška za rok 2017 oproti predošlým rokom výrazne narástli. Za rok 2017 bolo daňovými úradmi uložených 210 pokút vo výške 378 660 EUR, čo je nárast počtu pokút oproti roku 2016 o 153 a oproti roku 2015 dokonca o 200. Výška uložených pokút vzrástla v roku 2017 v porovnaní  s rokom 2016 o 13 680 eur, čo je 3,75 % a oproti roku 2015 až o 245 460 eur, čo je 184 %. 

Dôvody nárastu počtu a výšky uložených pokút sú výsledkom zmeny zákona o hazardných hrách, v dôsledku ktorých pribudli prevádzkovateľom hazardných hier povinnosti voči orgánom dozoru a povinnosti  v oblasti dodržiavania podmienok prevádzkovania. Ďalším dôvodom nárastu pokút je vyššia variabilita, zavedená novelou zákona o hazardných hrách a v neposlednom rade zvýšená aktivita a efektivita zamestnancov orgánov dozoru pri výkone dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier.

 

 

Daňový úrad

2015

2016

2017

Výška   uložených pokút v €

Výška   uložených pokút v €

Výška   uložených pokút v €

Bratislava

4 000,00 €

142 400,00 €

47 000,00 €

Trnava

6 600,00 €

19 620,00 €

14 500,00 €

Trenčín

4 000,00 €

42 400,00 €

45 500,00 €

Nitra

46 600,00 €

33 000,00 €

107 900,00 €

Žilina

2 000,00 €

7 860,00 €

71 600,00 €

Banská Bystrica

70 000,00 €

60 800,00 €

30 300,00 €

Prešov

-  €

3 300,00 €

6 600,00 €

Košice

-  €

55 600,00 €

55 260,00 €

Spolu za SR

133 200,00 €

364 980,00 €

378 660,00 €

 

Najvyššie pokuty za rok 2017 boli uložené za prevádzkovanie a propagovanie hazardnej hry bez vydanej alebo udelenej licencie, v celkovej výške 113 000 eur. Najčastejšie boli pokuty uložené za nasledovné porušenia ustanovení zákona o hazardných hrách:

  • reklama na podávanie alkoholických nápojov, nápis "herňa" a slovo "herňa" nie je súčasťou obchodného mena prevádzkovateľa,
  • porušenie zákona pri neoznačení zariadenia druhom a výrobným číslom,
  • podávanie predbežných mesačných vyúčtovaní v rozpore so zákonom,
  • prevádzkovanie Výherných prístrojom v zakázaný deň,
  • prevádzka umiestnená do 200 metrov od školy,
  • predkladanie ročných vyúčtovaní v rozpore so zákonom,
  • použitie označenia "kasíno" v rozpore so zákonom,
  • chýbajúci herný plán.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 159 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(09. 02. 2018)

Archív noviniek