Preskočiť na hlavný obsah

Počet zasielaných bločkov z eKasy presiahol sedemmiliónovú hranicu

BRATISLAVA, 20.12.2019: Podnikatelia hromadne pripájajú registračné pokladnice do systému eKasa. Najnovšie počet aktívnych pokladníc narástol na takmer 86%. Denne prijme finančná správa už viac ako 7 mil. pokladničných dokladov. Systém eKasa je teda plne funkčný. 98% dokladov vydávajú online registračné pokladnice, 2% dokladov virtuálne registračné pokladnice.  

Pripojenosť pokladníc k systému eKasa sa každodenne zvyšuje. Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa 174 459 pokladníc. To predstavuje takmer 86%. Z celkového počtu klasických pokladníc spred apríla 2019 (247 000) bolo totiž aktívnych 205 000 pokladníc. Pripojené pokladnice vydajú denne už viac ako 7 mil. pokladničných dokladov. 

Od spustenia systému v apríli 2019 prijala finančná správa doteraz viac ako 640 mil. pokladničných dokladov. Pritom 98% dokladov vydávajú online registračné pokladnice, 2% dokladov virtuálne registračné pokladnice.

Denný priemer dokladov zaslaných do systému eKasa podľa mesiacov   v roku 2019

jún

1 583 822

júl

3 405 162

august

3 924 963

september

4 705 588

október

5 003 635

novenber

5 963 857

december

7 305 402

Všetky pokladničné doklady vydané v systéme eKasa je možné overiť prostredníctvom aplikácie Over doklad. K dnešnému dňu eviduje finančná správa 20 850 stiahnutí aplikácie. Prostredníctvom aplikácie bolo overených 265 159 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa. 

Na pripojenie sa k systému nezostáva nepripojených podnikateľom veľa času. Finančná správa plánuje od začiatku budúceho roka intenzívne kontroly na používanie eKasy. Pokuty, ktoré podnikatelia môžu dostať, sa pohybujú od 330 eur až po 20 000 eur alebo odobratie živnostenského oprávnenia. 

Projekt eKasa bol kľúčovým projektom roka 2019. Projekt sa finančnej správe podarilo úspešne implementovať. Od januára musia byť už všetky pokladnice pripojené na finančnú správu a finančná správa je na to pripravená.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 12. 2019)

Archív noviniek