Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Posledné dni na podanie daňového priznania

Bratislava – 28.03.2018: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 3.apríla. Finančná správa má aktuálne k dispozícii viac ako polovicu z celkového predpokladaného počtu daňových priznaní. Dlhšie sú otvorené daňové úrady aj call centrum. Daňové priznanie môžu daňovníci okrem úradov odovzdať aj na viac ako 40 dodatočných miestach, od zajtra aj v mobilných kanceláriách. 

K dnešnému dňu finančná správa eviduje z celkového očakávaného počtu 60% daňových priznaní k dani z príjmu FO (typ A), 53% daňových priznaní k dani z príjmu FO (typ B) a 50% daňových priznaní k dani z príjmu PO. Štatistiky v porovnaní s minulým rokom ukazujú, že disciplína daňovníkov sa zlepšuje.

Stav k 27.3.2017 Stav k 27.3.2018
DPFO (typ A) 258 304 255 159
DPFO (typ B) 204 269 215 597
DPPO 71 375 74 360

Najväčší nápor však aj tento rok už tradične očakáva finančná správa počas posledných dní. Finančná správa preto pripravila pre väčší komfort daňovníkov niekoľko opatrení:

  • Dlhšie otvorené všetky daňové úrady,
  • dlhšie funguje aj call centrum.
Daňové úrady Call centrum finančnej správy
Streda 28.03.  08.00 - 17.00 08.00 - 19.00
Štvrtok 29.03.  08.00 - 18.00 08.00 - 19.00
Utorok 03.04  08.00 - 19.00 08.00 - 24.00
  • Viac ako 40 dodatočných miest mimo daňový úradov, na ktorých je možné podať daňové priznania – kompletný zoznam je dostupný na internetovej stránke finančnej správy;
  • mobilné kancelárie – pri najväčšom daňovom úrade na Slovensku v bratislavskej Petržalke bude vo štvrtok a utorok (29.03. a 03.04.) možné podávať daňové priznanie aj bez vystúpenia z auta. Finančná správa na projekte mobilných kancelárií spolupracuje aj s Krajským dopravným inšpektorátom, ktorého príslušníci budú riadiť dopravu v okolí daňového úradu. Parkoviská dali finančnej správe k dispozícii majitelia spoločnosti Real Prim, s.r.o. Na mieste budú tiež mobilné dopravné značky Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré budú navigovať záujemcov o tento typ služby.
  • Na daňovom úrade na Ševčenkovej bude taktiež v dňoch štvrtok a utorok (29.03. a 03.04.) pre verejnosť vyhradených viac ako 40 parkovacích miest na zamestnaneckom parkovisku za budovou daňového úradu.

Vďaka týmto opatreniam budú mať daňové subjekty viac času a možností na samotné podanie daňového priznania, rovnako ako širší priestor na získanie dopytovaných informácií priamo z Call centra finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 226 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 03. 2018)

Archív noviniek