Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012

Bratislava – 18.2.2013: Finančné riaditeľstvo SR uskutočnilo tlačovú konferenciu k téme zameranej na výrazný nárast počtu prípadov, pri ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Finančná správa zaznamenala v roku 2012 výrazný nárast hodnoty tovarov, ktoré porušovali práva duševného vlastníctva. Keď v roku 2011 išlo o tovary v hodnote za približne 5,4 milióna eur už v roku 2012 to bolo viac ako 11,5 milióna eur. Viac ako 66 percent zo všetkého množstva zaisteného tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva bolo zistených colníkmi Colného úradu Trnava.

Trnavskí colníci zaistili počas roka 2012 tovar vo výške 10 735 032 eur.

Ochranu práv duševného vlastníctva upravuje Nariadenie rady (ES) č. 1383/2003 a zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Oprávnenia, ktoré vyplývajú colníkom z týchto predpisov umožňujú výraznou mierou prispievať k tomu, aby v konečnom dôsledku spotrebitelia našli v obchodoch iba kvalitné originálne produkty, kde je záruka kvality deklarovaná výrobcom.

(18. 02. 2012)

Archív noviniek