Preskočiť na hlavný obsah

Otvorením hraníc sa v minulom roku zvýšil podiel nezdanených tabakových výrobkov na Slovensku, najväčší podiel bol zaznamenaný vo Veľkých Kapušanoch

Bratislava, 16. marca 2022: Podiel nezdanených tabakových výrobkov na Slovensku sa v roku 2021 medziročne zvýšil a dosiahol úroveň 4,4%. Najväčšie zastúpenie nezdanených produktov bol zaznamenaný vo Veľkých Kapušanoch, Starej Ľubovni a Kráľovskom Chlmci, kde bez zaplatenia dane bola identifikovaná každá tretia škatuľka. Vyplýva to z každoročnej analýzy Empty Pack Survey, ktorú pre tabakový priemysel spracovala spoločnosť Nielsen.

Logo finančnej správyLogo Slovenského združenia pre značkové výrobky

Postupné obnovovanie ekonomického života v druhom roku pandémie covid-19 okrem otvárania hraníc prinieslo so sebou aj medziročný nárast zastúpenia nezdanených tabakových výrobkov v slovenských uliciach. Medziročný rast o 0,3 percentuálneho bodu na úroveň 4,4 % znamená, že viac fajčiarov pri minuloročnom výraznom raste spotrebných daní siahlo po dovážaných alebo dokonca nelegálnych produktoch. Vrcholy z obdobia rokov 2017-2019, kedy podiel nezdanených produktov dosahoval 5,7-6,4%, sme zatiaľ ešte nedosiahli. Falšované značkové cigarety tvorili v zisťovaní za rok 2021 až 1,6 %. Okrem takmer dosiahnutého rekordu z roku 2017 (1,7%) to znamená najvyšší podiel (36,4%) na nezdanených produktoch od roku 2013, teda od kedy sa tejto analýze venuje tabakový priemysel na Slovensku.

Finančná správa vyvíja maximálne úsilie pri kontrole vonkajšej hranice Európskej únie, ako aj pri daňovom dozore nad výrobou a pohybom tabakových výrobkov na celom území Slovenska, aby bol objem nelegálneho trhu čo najmenší. Biznis s nelegálnym obchodom s tabakovými výrobkami sa úspešne darí potláčať aj Kriminálnemu úradu finančnej správy.

„Vďaka mimoriadnemu nasadeniu príslušníkov KÚFS sa v minulom roku podarilo zaistiť vyše 200 ton nelegálneho tabaku, vyše 72 miliónov kusov cigariet a 11 výrobných liniek. Okrem toho sa podarilo zaistiť aj komponenty na výrobu ďalších približne 100 miliónov kusov cigariet. Aj to je dôkaz, že vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme chránili záujmy nielen Slovenska, ale aj Európskej únie,“ uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

„Evidujeme úspešné ťaženie finančnej správy proti nelegálnym výrobniam ako aj pašerákom a tabakový priemysel je pripravený v tomto boji aj naďalej štátu pomáhať. Verejnosti sa snažíme sprostredkovať informácie o nelegálnom obchode cez stránku Nekurfejky.sk,“ uvádza výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Väčší cezhraničný pohyb sa prejavil na náraste nezdanených tabakových výrobkov v mestách v blízkosti s hranicami s Ukrajinou. Na týchto lokalitách zaznamenala štúdia Empty Pack Survey až tretinový podiel. Podrobný prehľad miest je súčasťou prílohy.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) vzniklo v roku 1996 ako organizácia zastupujúca významných výrobcov a dovozcov rýchloobrátkových tovarov. Celkový dosiahnutý obrat členských spoločností presahuje pol druha miliardy EUR a vytvárajú viac ako 8.000 priamych pracovných miest na Slovensku. Členovia SZZV sa hlásia k princípom zodpovedného a udržateľného podnikania. SZZV je členom viacerých medzinárodných ako aj národných organizácií vrátane Európskeho značkového združenia AIM, Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA) alebo Republikovej únie zamestnávateľov.

Kontakt: Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV, 0914 391 375, szzv@szzv.sk

Mestá s najvyšším zastúpením nezdanených tabakových výrobkov v roku 2021:

 • Veľké Kapušany – 36,3%
 • Stará Ľubovňa – 33,0%
 • Kráľovský Chlmec – 27,0%
 • Bardejov – 22,0%
 • Snina – 21,0%
 • Stropkov – 20,2%
 • Michalovce – 13,0%
 • Prievidza – 11,3%
 • Humenné – 11,0%
 • Sobrance – 11,0%
 • Zvolen – 10,0%
 • Nové Zámky – 10,0%

Dokument:

Finančná správa je tvorená orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Ozbrojení príslušníci finančnej správy tvoria ozbrojený zbor. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je moderná štátna inštitúcia s cieľom pôsobiť v prvom rade preventívne, v prípade zlyhania prevencie aplikovať represívne opatrenia. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 03. 2022)

Archív noviniek