Preskočiť na hlavný obsah

Žiadny podnet od občanov neskončí v koši

NITRA – 18.04.2023: Mať na svojej strane verejnosť znamená riešiť aj na prvý pohľad nevinné oznámenie tak, ako sa na príslušníkov finančnej správy patrí. Jeden z takých prípadov oznámenia od verejnosti riešili ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra práve v tieto dni.

Na základe oznámenia všímavého občana dňa 15.04.2023 v čase cca. 4:30 hod. hliadka ozbrojených príslušníkov Colného úradu Nitra vykonala v rámci výkonu mobilného dohľadu pred železničnou stanicou v Komárne kontrolu batožín dvoch osôb. Keďže mali podozrenie o možnej držbe nelegálnych tabakových výrobkov, vyzvala ich na predloženie batožín k prehliadke obsahu.

Obe batožiny obsahovali neoznačené tabakové výrobky v celkovom množstve 857 ks spotrebiteľských balení cigariet, čo predstavuje 17 140 ks cigariet, značky Marlboro Gold a Marlboro Red bez označenia kontrolnými známkami. Na výzvu hliadky osoby nevedeli predložiť doklady o kúpe a spôsobu nadobudnutia cigariet. Predbežné vyčíslenie daňového úniku je 2 435,59 EUR. Prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi FS na ďalšie konanie.

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu pochybných a podozrivo lacných výrobkov neoznačených kontrolnou známkou. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 04. 2023)

Archív noviniek