Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Podnikatelia majú viac ako štvrť miliardy nových kolkov

BRATISLAVA – 24. 06. 2015: Od novembra 2014 vydala finančná správa odberateľom kontrolných známok viac ako 250 miliónov kusov. Takmer 200 miliónov bolo na cigarety, zvyšok na lieh.

Do týchto dní si odberatelia kontrolných známok (KZ) prevzali viac ako 250 miliónov, z toho na fľašky alkoholu (lieh) 60 720 500 a tabakové výrobky 194 214 000 kusov. Odberatelia prostredníctvom informačného systému KZ finančnej správe tiež oznámili, koľko kusov známok nalepili na spotrebiteľské balenia pred ich uvedením na trh. V prípade tabakových výrobkov išlo o 111 358 743 a liehu 46 283 406 použitých KZ.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené „starou“ KZ je možné uvádzať do daňového voľného obehu nasledovne:

  • cigarety - najneskôr do 30. septembra 2015 a predávať do 30. novembra 2015. Ak ich podnikatelia nepredajú, sú povinní do 15. decembra 2015 oznámiť colnému úradu ich množstvo a požiadať o zničenie,
  • cigarky - neoznačené KZ možno predávať najneskôr do 31. decembra 2015. O nepredanom množstve treba takisto informovať colný úrad a to do 15. januára 2016, ktorý ich zničí na náklady podnikateľa,
  • cigary - neoznačené KZ možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016. Podnikatelia, ktorým zostanú na sklade nepredané zásoby, musia colnému úradu nahlásiť stav do 15. januára 2017, ktorý ich zničí na náklady podnikateľa.

SBL označené „starou“ KZ je možné uvádzať do daňového voľného obehu do 30. júna 2016. Predávať ich je možné do konca septembra 2016. Najneskôr do 15. júla 2015  sú držitelia povolenia na predaj, ktorí majú v držbe SBL označené „starou“ KZ, povinní oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN SBL, objemu a objemovej koncentrácie liehu v SBL podľa stavu k 30. júnu 2015. Viac informácií nájdete tu:

Od 1. októbra 2014 sa zmenili zákony pre systém tlače, distribúcie a používania kontrolných známok (KZ), ktorými sú označované spotrebiteľské balenie liehu (SBL) a spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov. Od tohto dátumu zabezpečuje tlač KZ len jedna štátna tlačiareň – Mincovňa Kremnica, štátny podnik. Tá je zároveň jediným miestom, kde si odberatelia môžu KZ prevziať. Dohľad nad nakladaním s nimi a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva finančná správa.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

(24. 06. 2015)

Archív tlačových správ