Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Podozrivý tovar skončil v ohni

TRNAVA/BRATISLAVA – 12. 02. 2015: Takmer 80 000 napodobenín, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami dnes zošrotovali pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda za pol milióna eur. 

Tovar zaistili colníci v Dunajskej Strede a Galante pri kontrole zásielok v rámci colných konaní pri dovoze. Fyzickou kontrolou zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny a bol  určený na európsky trh.   

Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 79 889 napodobenín ochranných známok HELLO KITTY,  NBA, SNOOPY, PIKACHU, SPIDER-MAN, CROCS atď

Išlo o výrobky:

  • 41 637 pančúch
  • 32 400 párov pánskych ponožiek
  • 5 772 párov obuvi
  • 80 žehličiek na vlasy 

Z dôvodu, že tento tovar bol zaistený pred nadobudnutím účinnosti nového zákona (ktorý už umožňuje colnému úradu poskytnúť tovar na humanitárne účely aj bez právoplatného rozhodnutia súdu) colný úrad postupoval podľa predpisov platných v čase zaistenia. Tie umožňujú  finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, až po splnení zákonom stanovených kritérií. Možnosť poskytnutia zaisteného tovaru  na humanitárne účely bola v tomto prípade vylúčená, keďže nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, že ide o falzifikát, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 153 kB; nové okno]

(12. 02. 2015)

Archív tlačových správ