Preskočiť na hlavný obsah

Podozrivé praktiky poľnohospodárskych firiem

BRATISLAVA/SVIDNÍK – 23.08.2018: Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili účtovné doklady podozrivých obchodných spoločností vo Svidníku, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej oblasti. U týchto subjektov malo dôjsť ku kráteniu na dani z pridanej hodnoty (DPH) v odhadovanej výške 500 000 eur.

Príslušníci KÚFS zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady podozrivých obchodných spoločností vo Svidníku z dôvodu porušovania colných a daňových predpisov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti týchto firiem je poľnohospodárstvo. Z obavy, že by mohlo dôjsť k zničeniu účtovných dokladov, účtovníctvo daných spoločností zadržali.

Kriminalisti finančnej správy zistili, že tieto daňové subjekty sú personálne prepojené jedným a tým istým konateľom. Zároveň u nich malo dôjsť ku kráteniu na DPH v doteraz vyčíslenej sume 500 000 eur z faktúr za dodávky rôznych tovarov a služieb v rámci poľnohospodárskej ekonomickej činnosti. Následkom čoho mali byť do účtovníctva prijaté zdaniteľné plnenia z neodvedených daňových povinnosti v nasledujúcom stupni.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 08. 2018)

Archív noviniek