Preskočiť na hlavný obsah

Pozor na podvodný email, FS varuje občanov

BRATISLAVA, 15.03.2023: Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na omeškanie daňovej povinnosti. Mail obsahuje odkaz na falošné dokumenty, ktoré údajne majú obsahovať informácie o výške  daňových nedoplatkov. Finančná správa takéto maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje.

Finančná správa apeluje na občanov, aby sa nenechali nachytať. Neznámy odosielateľ v mene finančnej správy rozposiela daňovníkom email (viď nižšie), v ktorom ich informuje, že majú daňové nedoplatky, ktorých výšku môžu zistiť v priložených dokumentoch.

Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách, aby občania zbytočne neprichádzali o svoje peniaze a nenaleteli podvodníkom, ktorí ich chcú len zneužiť. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na takéto emaily nereagovali, neklikali na priložené linky a nevypĺňali žiadny „formulár žiadosti“ a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto emaily finančná správa nerozposiela.  Najnovší pokus podvodníkov budeme riešiť v spolupráci s kompetentnými orgánmi.

Podvodný mail

  • Oznámenie
  • Potvrdili sme a informovali sme, že omeškané dane vašej firmy sú veľmi vážne, vlastníka firmy sa nám nedarí kontaktovať.
  • Do 24 hodín od odoslania tohto listu vás žiadame, aby ste zaplatili plnú daň, aby som mohol doplniť dokumentáciu.
  • Ak vyrovnanie stále nie je dokončené, sme povinní prijať opatrenia na vymáhanie a pozastaviť podnikanie podniku.
  • Nižšie sú uvedené informácie o daňových nedoplatkoch, ktoré si musíte skontrolovať (vrátane pokút po splatnosti).
    Dokumenty na výber dane z príjmov právnických osôb.rar (https://dl.dropbox.com**************/Dokumenty-na-v-ber-dane-z-pr-jmov-pr-vnick-ch-os-b.rar?rlkey=owged6y08wx0jb85n05ze75gd&dl=0)
  • Heslo: fs202

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 699 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 03. 2024)

Archív noviniek