Preskočiť na hlavný obsah

Podvody s motorovou naftou zapísané v zápisníku

BRATISLAVA, 26.10.2018: Ďalší úspešný zásah voči nelegálnym minerálnym olejom! Počas akcie spoločný vyšetrovací tím slovenského Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), českej polície a colníkov z Colného úradu pre Juhomoravský kraj zaistil 11 000 litrov nelegálneho minerálneho oleja. Pri akcii zadržali osem osôb. 

Akcia spoločného vyšetrovacieho tímu zo Slovenskej a Českej republiky bola zameraná na rozloženie medzinárodnej organizovanej skupiny zaoberajúcej sa obchodom s minerálnymi olejmi, ktoré boli prepravované z Poľska do iných členských krajín EÚ cez územie Českej a Slovenskej republiky. Minerálne oleje nakupovali v Poľsku, následne ich na rôznych miestach na Slovensku vykladali a predávali odberateľom ako pohonnú látku – motorovú naftu. Smerovať mali aj do Rakúska, avšak predávali ich nelegálne na Slovensku a neodvádzali daň. 

Akcie voči tejto organizovanej skupine, ktorá sa konala tento týždeň v mestách Bratislava, Galanta, Trenčín a Prešov, sa zúčastnili colníci KÚFS, česká polícia a colníci z Colného úradu pre Juhomoravský kraj. Tí vykonali domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov u podozrivých osôb, v rámci ktorých okrem peňažných prostriedkov v hodnote takmer 8 000 eur zaistili aj 11 000 litrov minerálneho oleja v plastových kontajneroch spolu s návesom, na ktorom boli naložené. Zaistili tiež listinné dôkazy, najmä zápisník, v ktorom mala jedna z osôb rozpísané všetky vykonané prepravy minerálneho oleja, ktoré boli  doteraz dovezené touto skupinou na daňové územie Slovenskej republiky bez odvedenia dane. Pri domových prehliadkach v Českej republike zase zaistili aj nezákonne držané strelivo do rôznych strelných zbraní. 

Pri akcii zadržali celkom osem osôb. Vyšetrovateľ finančnej správy voči nim vzniesol obvinenie pre trestný čin skrátenia dane a poistného (§ 276, Trestný zákon), za ktorý im hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Za Slovenskú republiku ide o osoby Leopold K., Marek J., Mário Š., Štefan A. a Ján V. a za českú stranu Ivo M., Vlastimil P. a Róbert P. V tejto chvíli nie je vylúčené vznesenie obvinenia ani voči ďalším osobám. 

Predbežne vyčíslená škoda  na spotrebnej dani predstavuje 500 000 eur a na DPH najmenej 200 000 eur. Vyšetrovanie pokračuje. 

Ide už o druhý úspešný prípad v priebehu necelých dvoch týždňov, keď KÚFS účinne zasiahol voči podvodníkom, ktorí sa obohacovali na predávaní nelegálnych pohonných látok a okrádali štátny rozpočet. 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 10. 2018)

Archív noviniek