Preskočiť na hlavný obsah

Podvod pri dovoze PC komponentov zo zahraničia

BRATISLAVA – 01.06.2022: Podvádzať sa nevypláca. Presvedčil sa o tom obchodník s počítačovými komponentami, ktorého praktiky s fiktívnymi faktúrami odhalili kontrolóri finančnej správy. Vďaka ich kvalitnej práci bol daňovému subjektu vyrubený rozdiel dane z príjmov vo výške viac ako 1,26 milióna eur. 

Kontrolórom finančnej správy sa podarilo odhaliť podvod fiktívnych dovozov PC komponentov. Prišli na to počas daňovej kontroly dane z príjmov u jedného daňového subjektu, ktorý deklaroval nákup počítačových komponentov z tretích štátov. Spoluprácou daňového úradu s colným úradom bolo zistené, že za kontrolované obdobie uvedený subjekt nedoviezol z tretích krajín žiadny tovar. Za kontrolované obdobie nebol zistený žiadny prípad dovozu z tretích krajín, kde by bol subjekt figuroval ako dovozca alebo deklarant.

Daňový subjekt zároveň nevedel preukázať obstaranie tovaru zaúčtovaného v daňových nákladoch. Na základe zistených skutočností tak nebolo možné nákup počítačových komponentov vo výške 6 miliónov eur uznať do daňových výdavkov.

Výsledkom tejto kontroly je, že kontrolovaný daňový subjekt bude musieť doplatiť štátu rozdiel dane  z príjmov vo výške viac ako 1,26 mil. eur.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 06. 2022)

Archív noviniek