Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Podvody pri daňovom bonuse

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA – 10. 8. 2016: Daňoví kontrolóri zo Zvolena preverovali daňové priznania, v ktorých si daňovníci uplatňovali daňový bonus na dieťa. V takmer 70 prípadoch zabránili jeho neoprávnenému vyplateniu vo celkovej výške viac ako 60 000 eur.

DÚ Banská Bystrica, pobočka Zvolen vykonávala kontroly na dani z príjmov fyzických osôb na základe podaných daňových priznaní, v ktorých si daňovníci nárokovali vyplatenie daňového bonusu na deti. V rokoch 2014 a 2015 bolo ukončených 59 kontrol s nevyplateným daňovým bonusom vo výške 51 580 eur.

Z potvrdení od zamestnávateľa, ktoré boli prílohou daňových priznaní kontrolóri zistili, že vo všetkých prípadoch ide o toho istého zamestnávateľa. Zamestnávateľ nemal pracovníkov prihlásených v sociálnej poisťovni, ani nepodával mesačné prehľady. Na základe ďalšieho preverovania sa preukázalo, že kontrolovaní občania pre tohto zamestnávateľa vôbec nepracovali a predložené potvrdenia o príjme sú fiktívne.

V tomto roku boli znovu podané daňové priznania s nárokom na vyplatenie daňového bonusu za rok 2015. Pri spracovávaní daňových priznaní daňový úrad zistil, že potvrdenia o príjme sú od zamestnávateľa, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce z registrácie ako platiteľa dane zo závislej činnosti. Na základe týchto zistení kontrolóri začali ďalších 10 kontrol. Predpokladané nevyplatenie daňového bonusu je vo výške 8 800 eur.

Kontrolované subjekty tvrdia, že v roku 2015 pracovali, ale nemajú výplatnú pásku ani iný doklad o prevzatí peňazí. Ku kontrole predložili dohodu o vykonaní práce, ktorá neobsahuje všetky údaje v zmysle Zákonníka práce, pričom údajný zamestnávateľ sa vyjadril, že nikoho nezamestnával.

Výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa
žijúce s daňovníkom v domácnosti za rok 2015 predstavovala 256,92 eura.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(10. 08. 2016)

Archív tlačových správ