Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Podozrenie na podvodné konanie v stavebníctve aj pri upratovacích službách

BRATISLAVA/ČADCA, 02.07.2019: Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch účtovníctvo dvom spoločnostiam. Kým spoločnosť z Čadce podnikajúca v stavebníctve je podozrivá z podvodov za 200 000 eur, spoločnosť z Bratislavy podnikajúca v upratovacích službách mala spôsobiť štátnemu rozpočtu škodu až 1 250 000 eur. V oboch prípadoch prebiehajú ďalšie procesné úkony.

Spoločnosť z Čadce, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou, mala spôsobiť škodu voči štátnemu rozpočtu vo výške 200 000 eur. Spoločnosť je podozrivá z nezákonného spôsobu znižovania vlastnej daňovej povinnosti a takisto znižovania základu pre výpočet dane z právnických osôb. Príslušníci finančnej správy z KÚFS tejto spoločnosti účtovné doklady zaistili.

Spoločnosť si mala odpočítavať daň z pridanej hodnoty z daňových dokladov za tovar a služby, u ktorých existuje podozrenie, že neboli v skutočnosti dodané tak, ako je dokladované na faktúrach. Spoločnosť z Čadce si uplatňovala odpočítanie dane z daňových dokladov od spoločností, ktoré v súčasnosti majú zahraničných konateľov a sú nekontaktné, príp. sú už zaniknuté, sídla spoločností sú virtuálne a sú na rizikových adresách alebo nevykonávali reálnu činnosť a daňové kontroly u nich skončili s významnými nálezmi.

Obdobné konanie identifikovali príslušníci finančnej správy z KÚFS aj pri spoločnosti z Bratislavy, ktorá sprostredkovane poskytovala upratovacie služby a zaoberala sa predajom rôzneho tovaru a poskytovaním služieb. Spoločnosť si, navyše, uplatňovala odpočítanie DPH od takých dodávateľov, ktorí ňou deklarované dodanie tovarov nepotvrdili a prehlásili, že pre predmetnú spoločnosť nikdy žiaden tovar nedodali. Aj tejto spoločnosti zaistili účtovné doklady. Predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu vyčíslili na 1 250 000 eur.

Konateľom spoločností hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu daňového podvodu - skrátenie dane a poistného (podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona [nové okno]) trest odňatia slobody vo výške 7 až 12 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 105 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 07. 2019)

Archív noviniek